Expoziţia: În căutarea Sophiei

mnb

Colecţia de pictură a Muzeului Brukenthal numără cinci portrete ale baronului Samuel von Brukenthal şi doar un portret al soţiei sale – Sophia Katharina. Portretul Sophiei şi un portret al baronului au fost pictate în pandant, o soluţie artistică prin care se redă individualitatea fiecărui membru al cuplului fără a pierde însă tiparul unităţii prin care se ilustrează căsătoria.

Portretele soţilor von Brukenthal

În portretele soţilor von Brukenthal, abordarea unitară se reflectă atât în culoare cât şi în compoziţie. Se remarcă similaritatea cromatică primară realizată prin contrastul dintre vestimentaţia roşie şi fundalul verde închis, completată cu accentele cromatice secundare introduse de paralelismul dintre tăblia albastru-verzui a mesei şi verdele cutiei pentru cusut. Ambele lucrări au o compoziţie triunghiulară, personajele sunt reprezentate din semi-profil, iar accentele de lumină cad asupra feţei şi mâinii redate în prim plan. Totuşi, încă de la prima vedere observăm diferenţa dintre poza statuară a baronului Samuel von Brukenthal şi gestica implicată, dinamică, a Sophiei Katharina – acul înfipt în mătasea cutiei de bijuterii şi orientarea mâinii stângi spre inimă. Sunt evidente corespondenţele masculin – feminin dintre decoraţia Ordinul Regal Maghiar „Sf. Ştefan” alături de inelul cu monograma împărătesei Maria Theresia şi opulentele bijuterii din perle sau călimara şi documentul din portretul lui Samuel şi cutia pentru cusut din portretul Sophiei. Dincolo de tiparele binecunoscute, această complementaritate ilustrează un mesaj codificat: asocierea puterii cu bogăţia, conducând spre istoria personală a fiecărui membru al cuplului, cu mult timp înaintea pictării celor două portrete.