Gratuităţi
Delegaţii oficiale precum şi alte delegaţii cu caracter cultural, în limita programului de funcţionare al muzeului;
Angajaţii reţelei muzeale, ai Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;
Pentru copiii preşcolari (până la vârsta de 7 ani);
Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap, precum şi pentru persoana însoţitoare a copilului în vârstă de până la 18 ani cu handicap;
Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani cărora li se aplică măsuri sociale de protecţie;
Pentru adulţii cu handicap grav sau accentuat precum şi pentru persoana care îi însoţeşte;
Copiii în vârstă de până la 18 ani, pe perioada vacanţelor, cu excepţia persoanelor prevăzute la nr. 3 şi 4, pentru care intrarea gratuită este permanentă;
Pentru elevii şi studenţii cetăţeni români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român;
Pentru posesorii de Card Euro 26 în fiecare zi de 26 din fiecare lună, atunci când aceasta nu cade într-o zi când instituţia este închisă pentru public sau în ziua lucrătoare imediat următoare a lunii, dacă 26 cade într-o zi când instituţia este închisă pentru public.
Veterani, invalizi şi văduve de război.
Pentru pensionarii din reţeaua muzeală