Brukenthal
. . . . . . .
ro | de
CAUTĂ  
.
SIBIU/HERMANNSTADT, ROMANIA
.
.
Galeria de Artă Europeană Biblioteca Brukenthal Galeria de Artă Românească Muzeul de Artă Contemporană Muzeul de Istorie Muzeul de Istorie Naturală Muzeul de Istoria Farmaciei Muzeul de Vânătoare Sala cu Frescă Laboratoarele de Restaurare Magazinele muzeului
.
.

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

. Solicitări informaţii
. Buletin informativ
. Buget
. Buget pe surse financiare
. Execuţia bugetară
. Drepturi salariale
. Bilanţuri contabile
. Achiziţii publice
. Achiziţii
. Contracte de Achiziţii
. Declaraţii de avere
. Formulare tip
 
.
. . SOLICITĂRI
.
.

SOLICITĂRI INFORMAȚII. LEGISLATIE

.

 

Persoana responsabilă: Ramona Nica
Date de contact:

Tel. fix: 0269 217 691,
Tel mobil: 073 212 4413,
E-mail:ramona.nica@brukenthalmuseum.ro

 

 

Legislație:

  1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001 – actualizate în urma modificărilor din luna iulie 2016.

 

Forma actualizată a normelor metodologice se regăsește si la adresa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996


Documente utile:

  1. Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model de cerere
  2. Formular reclamație refuz: Model
  3. Formular reclamație neprimire informații în termenul legal: Model


Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 

Lista cu documentele de interes public

in curs de actualizare

 

Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001

in curs de actualizare

 

.