Brukenthal
. . . . . . .
ro | de
CAUTA  
.
SIBIU/HERMANNSTADT, ROMANIA
.
.
Galeria de Artă Europeană Biblioteca Brukenthal Galeria de Artă Românească Muzeul de Artă Contemporană Muzeul de Istorie Muzeul de Istorie Naturală Muzeul de Istoria Farmaciei Muzeul de Vânătoare Sala cu Frescă Laboratoarele de Restaurare Magazinele muzeului
.
.

ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

  .

ULTIMELE ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

. Expoziția: Transilvania și pictura națională/ Octavian Smigelschi 1866-1912
. Eminesciana – masă rotundă și prezentare de carte bibliofilă
. Expoziția: Eminescu la Sibiu. Expoziție documentară
  .
. ÎNAPOI LA ŞTIRI ŞI EVENIMENTE
  .
.

CĂUTARE ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

 
.
. . DETALII

 

.
.
25.08.2017
“Tichia Verde” – situație actuală și rezultate

Perioda de desfășurare: 11/2012 - 5/2016
„Tichia Verde – Management, comunicare de mediu și artă“ – acesta era titlul complet al unui proiect prin Muzeul Național Brukenthal, Biserica Evanghelică C.A. Sibiu și Agenția pentru Protectia Mediului Sibiu au dorit să atragă atenția asupra beneficiilor și scopului protecției operaționalizate a mediului și să redefinească potențialul acesteia.

Proiectul cuprindea trei componente:

1. CALIFICAREA
Șapte workshopuri și o conferință internațională au servit la pregătirea profesională a angajaților din cele trei instituții partenere în domeniul managementului mediului.

2. EDUCAȚIA ECOLOGICĂ
Proiectul a venit în întâmpinarea publicului larg, în primul rând cu patru expoziții-pilot în Muzeul Național Brukental. În felul acesta arta a devenit mediatorul mesajului despre protecția mediului:

 Bestiarium Brukenthalium (19. 02. - 27. 04. 2014)
 Soft Tourism (25. 10. - 30. 11. 2014)
 Darurile Naturii – Bogăție și cumpătare (12. 02. - 30. 04. 2015)
 Samuel von Brukenthal, antreprenor (18. 06. – 26. 09. 2015)

În cadrul expozițiilor-pilot activitatea de mediere, specifică pedagogiei muzeale, a devenit un mijloc eficient de educație ecologică. Discursurile despre istoria artei au fost atent împletite cu conținuturile educației ecologice.

3. MANAGEMENTUL PROTECȚIEI MEDIULUI
Pentru a dobândi cunoștințe în domeniul managementului operațional al mediului, precum și funcția de model şi statutul de centru competent, în cele trei instituții partenere au fost întreprinse măsuri sistematice de îmbunătățire a mediului ambiental. La Muzeul Național Brukental a fost demarat un studiu chimic. Sistemul managerial al protecţiei mediului şi acreditarea conform standardelor Sistemului Comunitar de Management şi Audit (EMAS) a reprezentat un tool relevant, cuprins în proiectul de comunicare.
Efectele implementării unui astfel de management pot fi remarcate în toate cele trei instituţii pe baza reducerii considerabile a consumului de energie şi a deşeurilor, dar şi datorită noii politici de achiziţie, în sensul că în prezent se achiziţionează mai multe consumabile ecologice (toner, hărtie, etc.)

RAZA DE ACŢIUNE

Proiectul a făcut posibil ca instituţiile statului şi cele ecleziastice să ajungă la un schimb multilateral, centrat pe protecţia mediului, cu ONG-uri şi agenţi economici privaţi, alături de aportul nelipsit al centrelor de cercetare cum ar fi, de pildă, Institulul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Opoelectronică din Bucureşti (INCDO-INOE 2000).
Proiectul a atras atenţia presei internaţionale şi a generat o serie de publicaţii de specialitate, dintre care poate fi amintit articolul din revista Forschungen zur Volks- und Landeskunde, cea mai veche publicaţie periodică redactată în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu.


PERSPECTIVĂ
La desfăşurarea proiectului s-a constatat că procedura de atestare EMAS este mai puţin aplicabilă muzeelor şi bisericilor, fiind mai degrabă gândită pentru agenţii economici. Această incongruenţă a dus la dezavantaje procedurale: cu cât numărul documentelor necesare creşte, cu atât se reduce eficienţa. Din acest motiv instituţiile partenere caută în viitor să aleagă o procedură care să corespundă într-o măsură mai mare profilului lor.
În cadrul Muzeului de Istorie Naturală se continuă seria expoziţiilor pedagogice. Totodată la galeria de artă organizarea expoziţiilor relevante pentru educaţia ecologică, desfăşurate în cadrul unui larg spectru tematic au devenit opțiune tematică pe lângă cele existente.
O continuare a dialogului public care să tematizeze problema contaminării muzeelor cu substanţe nocive este un deziderat important. Împreună cu Dr. Robert Waller şi dr. Morten Ryhl Svendsen se proiectează un concept pentru continuarea workshopului internaţional.

dd

rr

rr

rr

tt


dbf

    .